جمشید قره‌داغی قشه

جمشید قره‌داغی قشه

زادروز: ۱۲ آبان ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۲ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: نورالله
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۴۴
شماره: ۴۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.