اسناد ویدئویی

محاکمه‌ی اعضای محفل روحانی ملی بهائیان ایران (۸ نفر) – نسخه‌ی کامل

محاکمه‌ی اعضای محفل روحانی ملی بهائیان ایران (۸ نفر) – نسخه‌ی کوتاه

گزارش آرشیوی درباره‌ی قتل‌عام ۱۳۶۰ (به زبان انگلیسی)

سخنرانی روح‌الله خمینی درباره‌ی ضرورت جاسوسی برای حفظ اسلام

سخنرانی علی خامنه‌ای در نماز جمعه در باب ضرورت سرکوب مجاهدین خلق و دیگر  گروه‌های چپ‌گرا – قسمت اول

سخنرانی علی خامنه‌ای در نماز جمعه در باب ضرورت سرکوب مجاهدین خلق و دیگر  گروه‌های چپ‌گرا – قسمت دوم

محاکمه نسرین جزایری – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه حسین ریاحی – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه فرامرز طلوعی – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه فروهر فرجاد – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه محمد نوروزی – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه رحام ضرغامی – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه حمیدرضا امامی – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه عبدالرحمان آزمایش – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه محمدرضا سیرغمی – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه محمدرضا وثوقی – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه کامبیز روح شهباز – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه جهانگیر احمدی گل‌تپه – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

عیدی محمد نوذری

محاکمه ایرج شیرعلی – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

محاکمه عبدالرضا سیدابراهیمی – اتحادیه کمونیست‌ها (سربدران)

گزارش آرشیوی درباره‌ی اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ – تلویزیون آلمان (قسمت اول)

گزارش آرشیوی درباره‌ی اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ – تلویزیون آلمان (قسمت دوم)