آرامگاه مجازی

راهنمای آرامگاه مجازی:

نقشه‌های زیر حاوی آرامگاه مجازی جان‌باختگانی هستند که در قطعه‌های ۴۱، ۸۵، ۸۷، ۹۱ و ۹۲ بهشت‌ زهرا دفن شده‌اند. در این آرامگاه، مشخصات ۱۰۹۶ جان‌باخته روی ‌نقشه‌ها تعریف و مختصات جغرافیایی مزار آنها به‌طور دقیق نشانه‌گذاری شده است. برای مشاهده‌ی نقشه، روی نمادها کلیک کنید و با استفاده از‌ فهرست نقشه یا گزینه‌ی زوم، محل دفن جانباختگان را پیدا کنید. همچنین، با باز کردن نقشه در صفحه‌ای جدید می‌توانید نام جان‌باختگان را در نقشه‌ی گوگل جستجو کنید. 

نماد مربوط به جان‌باختگان قتل‌عام زندانیان و مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۰

نماد مربوط به جان‌باختگان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

 

آرامگاه مجازی قطعه‌ی ۴۱

آرامگاه مجازی قطعه‌ی ۸۵

آرامگاه مجازی قطعه‌ی ۸۷

آرامگاه مجازی قطعه‌ی ۹۱

آرامگاه مجازی قطعه‌ی ۹۲