آمران و عاملان

 
برای نتیجه بهتر فقط سه حرف اول را تایپ کنید
مصطفی پورمحمدی
اسدالله لاجوردی
سال فوت ۱۳۷۷
علیرضا آوایی
ابراهیم رئیسی
حسین موسوی پورمیرغفاری (تبریزی)
علی قدوسی
سال فوت ۱۳۶۰
محمد مقیسه‌ای
محمد محمدی دعوی‌سرایی (گیلانی)
سال فوت ۱۳۹۳
عبدالکریم موسوی اردبیلی
سال فوت ۱۳۹۵
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی
سال فوت ۱۳۹۵
علی خامنه‌ای
محمدعلی رجایی
سال فوت ۱۳۶۰
روح‌الله خمینی
سال فوت ۱۳۶۸
محسن رضایی
میرحسین موسوی
محمدجواد باهنر
سال فوت ۱۳۶۰
حسینعلی منتظری
سال فوت ۱۳۸۸
محمدرضا مهدوی کنی
سال فوت ۱۳۹۳
محمد حسینی بهشتی
سال فوت ۱۳۶۰
حسین ناصری
محمد محمدی نیک (ری‌شهری)
سال فوت : ۱۴۰۱
کاظم نورمفیدی
علی رازینی
علی فلاحیان
محمد سلیمی
محسن محمدی عراقی (اراکی)
مرتضی مقتدایی
مرتضی اشراقی
محمدمهدی ربانی املشی
سال فوت ۱۳۶۴
حسینعلی نیری
یوسف طباطبایی‌نژاد
محمد موسوی بجنوردی
محمد دانش‌زاده قمی (مؤمن)
سال فوت ۱۳۹۷
عبدالله جوادی آملی
مرتضی رضایی
محمد اصغری
علی‌اکبر جمشیدی (ناطق‌نوری)
کمال‌الدین نیک‌روش
غلامرضا حسنی
سال فوت ۱۳۹۷
محمدحسین احمدی شاهرودی
محسن آرمین
محمود عبداللهی
علی مبشری
محمدعلی عالمی دامغانی
سال فوت ۱۳۸۰
احمد قتیل‌زاده
سال فوت ۱۳۹۲
رسول رضایی
سال فوت ۱۳۹۷
زین‌العابدین قربانی لاهیجی
عباسعلی شیخ صادقی قهاره
علی شاهرخی قبادی
محمد ایمانی لاهیجانی
سال فوت ۱۳۷۸
حسین مرتضوی زنجانی
محمد شریعتمداری
رضا سیف‌اللهی
خسرو قنبری تهرانی
میرزا نجف آقازاده
احمد علم‌الهدی
مجتبی حلوایی عسگر
اصغر ناظم‌زاده قمی