فاطمه صمیمی مطلق

فاطمه صمیمی مطلق

زادروز: ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: اقتصاددان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۴
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.