نقشه‌ها

راهنمای نقشه‌ها:

نقشه‌های زیر آرامگاه مجازی جان‌باختگانی است که در قطعه‌های ۸۵/ ۸۷/ ۹۱/ ۹۲ بهشت‌زهرا دفن شده‌اند. در این آرامگاه مشخصات ۱۰۴۱ جان‌باخته روی ‌نقشه‌ها تعریف شده است و مختصات جغرافیایی مزار آنها به‌طور دقیق نشانه‌گذاری شده است. برای مشاهده‌ی نقشه، روی نمادها کلیک کنید و با استفاده از‌ فهرست نقشه یا گزینه‌ی زوم محل دفن جانباختگان را پیدا کنید. همچنین، با باز کردن نقشه در صفحه‌ای جدید می‌توانید نام جان‌باختگان را در نقشه‌ی گوگل جست‌وجو کنید. 

نماد مربوط به جان‌باختگان قتل‌عام زندایان سیاسی در سال ۱۳۶۰

نماد مربوط به جان‌باختگان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

آرامگاه مجازی قطعه‌ی ۸۵

آرامگاه مجازی قطعه‌ی ۸۷

آرامگاه مجازی قطعه‌ی ۹۱

آرامگاه مجازی قطعه‌ی ۹۲