گفت‌و‌گوی تلویزیون صدای آمریکا با سخنگوی گروه راست‌یاد