پژوهشی در باب قتل‌‌عام ۱۳۶۰: قدرتِ قانون‌ساز‌ِخشونت

پژوهشی در باب قتل‌‌عام ۱۳۶۰: قدرتِ قانون‌ساز‌ِخشونت

نشریه‌ی آکادمیک مطالعات نسل‌کشی مقاله‌ای پژوهشی در باره‌ی‌ قتل‌عام ۱۳۶۰ منتشر کرد که تحلیلی در باره‌ی ماهیت حقوقی-سیاسی این قتل‌عام با اتکا به اسناد گردآوری‌شده از سوی گروه راست‌یاد ارائه می‌کند.
برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید