مهدی عباسی

مهدی عباسی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدجعفر
پیشه/تحصیلات: مهندس برق دانشگاه صنعتی شریف
گرایش سیاسی: راه ‌کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۲
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.