عباس نعمتی

عباس نعمتی

زادروز: ۲۷ مرداد ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۰ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۱
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

عباس-نعمتی