عباس شمسیان‌پور

عباس شمسیان‌پور

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: عزیز‌الله
پیشه/تحصیلات: نجار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۲
شماره: ۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.