محمدمهدی عبدی مجاوری

محمدمهدی عبدی مجاوری

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۹ دی ۱۳۶۰
نام پدر: ابوطالب
پیشه/تحصیلات: دانشجوی اقتصاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۹
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۳ ردیف ۶۹ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.