عبدالله مرادی

عبدالله مرادی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: فتح‌الله
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۷۶
شماره: ۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

مرادی