عبدالحمید صفائی

عبدالحمید صفائی

زادروز: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اصغر
پیشه/تحصیلات: مهندس الکترونیک
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۷
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

صفائی