مهدی عبدالوهاب

مهدی عبدالوهاب

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۲۹ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اکبر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۴
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

عبدالوهاب