سید جلال آبفروش

سید جلال آبفروش

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: سید رضا
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.