محمدهادی ابوالقاضی

محمدهادی ابوالقاضی

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۷ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسین
پیشه/تحصیلات: شغل آزاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۰
شماره: ۴۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.