لیلا ابوالاحرار شیرازی

لیلا ابوالاحرار شیرازی

زادروز: ۱۵ آذر ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدجواد
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۲
شماره: ۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

ابوالاحرار-شیرازی