عباس عدل

عباس عدل

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: آقابالا
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال دوم زبان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۳
شماره: ۲۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.