نادره افشار

نادره افشار

زادروز: ۳ مرداد ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۶ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: اویس
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.