فاطمه آقامحمدباقر

فاطمه آقامحمدباقر

زادروز: ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۳۰ دی ۱۳۶۰
نام پدر: شکر‌الله
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۸۸
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.