مسیب صالح‌آهنگر

مسیب صالح‌آهنگر

زادروز: ۱ فروردین ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عبدالجواد
پیشه/تحصیلات: لیسانس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۸
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

صالحی‌-آهنگ