امیدعلی احمدی چگنی

امیدعلی احمدی چگنی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۸ دی ۱۳۶۰
نام پدر: شمسعلی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۶
شماره: ۴۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.