ساعد احمدی‌نژاد

ساعد احمدی‌نژاد

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دیپلم اقتصاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۶
شماره: ۱۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.