حمیدعباس احمدپور

حمیدعباس احمدپور

زادروز: ۳۰ دی ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۶ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: احمدعلی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۳۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.