مجید احمری

مجید احمری

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: اکبر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۹۵
شماره: ۵۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.