هوشنگ اژدری مقدم

هوشنگ اژدری مقدم

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: امیر ایرج
پیشه/تحصیلات: مهندس عمران، دانشگاه سالفورد منچستر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۰
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.


اژدری‌مقدم