مرتضی اکبری

مرتضی اکبری

زادروز: ۱۳۲۹
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: اسماعیل
پیشه/تحصیلات: مهندس معدن
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.