علی‌محمد اکبری چگنی

علی‌محمد اکبری چگنی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: علی
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی‌(اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۶
شماره: ۴۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.