محمدعلی اکبریان

محمدعلی اکبریان

زادروز: ۱۳۲۹
خاکسپاری: ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: مصطفی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۲
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اکبریان-تفاقی