جواد اخگر

جواد اخگر

زادروز: ۱۳۴۵
خاکسپاری: ۱۳ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۱
شماره: ۳۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اخگر