اکرم زابلی

اکرم زابلی

زادروز: ۱۱ دی ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۵ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۷
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

برومندمجاهد

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.