ثریا علف‌چین

ثریا علف‌چین

زادروز: ۸ تیر ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۵ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۴
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.