هادی البرزکوه

هادی البرزکوه

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: راه کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۰
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اکبر-زکوه