ملیحه علی‌گرگی

ملیحه علی‌گرگی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۶
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

علی‌گرگی