علی مولوی‌پور

علی مولوی‌پور

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: مقصودعلی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۴۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.