علی روشن

علی روشن

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: اعتماد
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۱
شماره: ۳۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.