کبری علیزاده

کبری علیزاده

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: احمد (احمدی)
پیشه/تحصیلات: پرستار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۷
شماره: ۲۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.