محمدعلی عاملی

محمدعلی عاملی

زادروز: آبان ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدتقی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۶
شماره: ۴۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.