نصیر امینی

نصیر امینی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۲۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۲
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.