محمدحسین امیربهرامی

محمدحسین امیربهرامی

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۸ شهریور ۱۳۶۷
نام پدر: علیرضا
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱ مکرر
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.
مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۲۲ ردیف ۱ مکرر است.