امیرحسین بقائی

امیرحسین بقائی

زادروز: ۱۴ اسفند ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۸ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: اباصلت
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۰۰
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.