احترام‌سادات امیرحسینی

احترام‌سادات امیرحسینی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: سید جلیل
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۵
شماره: ۴۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

امیرحسین-احترام-السادات