احمد عابدیان امیری

احمد عابدیان امیری

زادروز: ۱۳۲۸
خاکسپاری: ۱۱ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: شعبانعلی
پیشه/تحصیلات: دبیر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۵
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.