فریده امیری (دودران)

فریده امیری (دودران)

زادروز: ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۹ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: ایاز
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۲
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.