علی امیرخیز

علی امیرخیز

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۴ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۰
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.