قدرت‌الله امیرلو

قدرت‌الله امیرلو

زادروز: ۲۱ خرداد ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۷ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۰
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.


امیرلو