امیر ملکی

امیر ملکی

زادروز: ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۳۰ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: ناصر
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.