خسرو امجدی طوسی

خسرو امجدی طوسی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۰ شهریور ۱۳۶۷
نام پدر: ابوتراب
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۹۱
شماره: ۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.