موسی عمویی

موسی عمویی

زادروز: ۲۶ بهمن ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: ابوتراب
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۳
شماره: ۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

عموئی